website design software
Súbory na stiahnutie

Dokumentacia o OVS (v celku)

 

Vyzva na predkladanie navrhov OVS CON HP-01-2010 - var. 1.1
Ziadost o ucast OVS CON HP-01-2010 - var. 1.1 - formular

Súťažné podklady:

A . Pokyny OVS HP-01-2010.doc
B. Opis predetu zmluvneho zavazku OVS HP-01-2010.doc
C. Sposob urcenia ceny OVS HP-01-2010.doc
D. Podmienky ucasti-rekapitulacia OVS HP-01-2010.doc
E. Obchodne podmienky  OVS CON HP-01-2010 - final.doc
F. Kriteria na hodnotenie sutaznych navrhov OVS HP-01-2010.doc
H. Tabulka navrhov na plnenie kritera OVS HP-01-2010.doc
I. Harmonogram OVS CON HP-01-2010 - var. 2nd.doc

 

[Hlavná stránka] [Misia] [Realizované projekty] [Na stiahnutie] [Odkazy] [Kontakty]